اجتماع پرشور هواداران تیم‌ملی در سارانسک

ساعت 16:47 دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

لیدبه گزارش خبرنگاران اعزامی سازمان لیگ فوتبال ایران به روسیه، روبط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ با کمک مشوقین ۸باشگاهی هواداران تیم‌ملی را به تشویق پرشور در ورزشگاه سارانسک تشویق کردند.