جلسه توجیهی انتخاب شرکت های منتخب تبلیغات محیطی سازمان لیگ فوتبال ایران

ساعت 12:35 سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

جلسه توجیهی انتخاب شرکت های منتخب تبلیغات محیطی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ و شرکت های متقاضی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،در این جلسه محمد رضا کشوری دبیر ،صادق درودگر عضو هیآت رئیسه و ‏رئیس کمیته بازار یابی ،علی کاظمی مشاور عالی وحسین آل اسحاق مشاور عالی حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال  و ‏مجتبی خداپرست  نماینده حراست سازمان لیگ و مسئولان 3 شرکت تبلیغاتی متقاضی حضور داشتند.‏
در این جلسه توضیحات کاملی درباره تبلیغات محیطی فوتبال از سوی رئیس بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران ارئه و پاکت ‏های الف،ب وج مناقصه بین متقاضیان توزیع شد.‏
مقررشد متقاضیان تا ساعت 14/30 روز شنبه دوم تیرماه پاکت های مناقصه را به دبیر خانه سازمان لیگ فوتبال ایران ارائه دهند ‏‏.‏
شایان ذکر است  در جلسه صبح یکشنبه سوم تیرماه با حضور نمایندگان شرکت های متقاضی پاکت ها مفتوح و پس از بررسی در ‏کمیسیون تبلیغات محیطی و معاملات سازمان لیگ فوتبال ایران  برنده مناقصه اعلام خواهد شد. ‏