قسمت دوم: آماده سازي پرچم ايران در ديدار ايران اسپانيا

ساعت 18:50 دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومي و امورفرهنگي سازمان ليگ فوتبال ايران، مشوقين تيم ملي با همراهي مسئولين در حال آماده سازي پرچم بزرگ جمهوري اسلامي ايران براي ديدار با اسپانيا در شهر كازان هستند.