شور و نشاط هواداران مقابل کمپ تیم ملی

ساعت 06:59 چهار شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

گزارش خبرنگاران اعزامی سازمان لیگ فوتبال به روسیه ؛هواداران تیم‌ملی ایران پشت در کمپ تیم‌ملی ایران هم شور و نشاط خاصی داشتند و با وجود اینکه اجازه حضور در تمرین را نداشتند همچنان مشتاقانه تیم ملی را تشویق می کنند.