27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

ساعت 09:45 پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات" صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق و ورزش است.