تسلیت سازمان لیگ به عکاس ورزشی

ساعت 16:22 چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران درگذشت پدر مجتبی صالح را تسلیت گفت.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مجتبی صالح عکاس با تجربه ورزشی در غم از دست دادن پدر گرامی اش ‏داغدار شده است . سازمان لیگ فوتبال ایران این مصیبت را به مجتبی صالح، خانواده محترمش تسلیت می گوید و از خداوند ‏برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومند است.‏