اجرای تبلیغات محیطی در سطح ورزشگاه های کشور

ساعت 12:14 سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان لیگ فوتبال ایران در نظر دارد انجام پروژه موضوع فوق را به شرکت ها /کانون های تبلیغات واجد صلاحیت دارای ‏مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که سابقه فعالیت و شرایط لازم جهت اجرای پروژه را دارند واگذار کند.‏


سازمان لیگ فوتبال ایران در نظر دارد انجام پروژه موضوع فوق را به شرکت ها /کانون های تبلیغات واجد صلاحیت دارای ‏مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که سابقه فعالیت و شرایط لازم جهت اجرای پروژه را دارند واگذار کند.‏
بدین وسیله از شرکت ها و کانون های تبلیغاتی که دارای شرایط زیر هستند دعوت می شود اسناد و مدارک خود را جهت ارزیابی ‏و تعیین صلاحیت به این سازمان ارسال نمایند:‏
الف- شرایط متقاضی:‏
‏1-دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏2-دارا بودن حداقل 5 سال تجربه مرتبط در انجام پروژه های تبلیغاتی به ویژه در حوزه ورزش
‏3- دارا بودن کارکنان مجرب در بخش های مدیریتی، روابط عمومی وبازرگانی
‏4- دار بودن توان مالی کافی( گواهی بانک)‏
‏5- توانایی ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات( گواهی بانک)‏
‏6- ارایه سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه به صورت مستند
‏7- ارایه رضایت نامه و تشویق نامه از کارفرمایان قبلی
ب- محل اجرای کار:‏
تمامی ورزشگاه های کشور که مسابقات فوتبال( لیگ برتر- جام حذفی- سوپرجام- لیگ دسته اول) در آنها برگزار می شود.‏
ج – شرح مختصر کار:‏
پروژه مورد نظر عبارت است ازتمامی فعالیت های مربوط به بازاریابی و اجرای تبلیغات محیطی در فضاهای اختصاص یافته
واجدین شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری 31 اردیبهشت97، مدارک درخواست شده را به نشانی: تهران – میدان شیخ ‏بهایی- طبقه سوم – دبیرخانه سازمان لیگ فوتبال ایران تحویل نمایند.‏
بدیهی است انتشار این آگهی صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان صورت گرفته و ارسال اسناد و مدارک فوق الذکر ‏هیچ گونه حقی برای متقاضیان در مقابل این سازمان ایجاد نمی نماید.‏