برنامه بازی ها استقلال خوزستان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

غدیر

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/13 21:00

آزادی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1396/05/19 20:30

غدیر

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

استقلال خوزستان

1396/05/27 18:45

ثامن الائمه

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/02 20:30

غدیر

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

6 - 0

استقلال خوزستان

1396/06/24 19:45

ذوب آهن فولادشهر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/06/30 19:35

غدیر

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/07/04 17:30

غدیر

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1396/07/20 17:00

غدیر

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1396/07/25 15:45

تختی

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

2 - 1

سیاه جامگان

1396/08/11 17:00

غدیر

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

2 - 1

استقلال خوزستان

1396/08/24 14:30

بنیان دیزل

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

پيکان تهران

1396/09/03 16:45

غدیر

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/09/09 15:15

نقش جهان

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/09/14 15:00

غدیر

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

3 - 0

استقلال خوزستان

1396/10/03 14:30

یادگار امام

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 3

استقلال تهران

1396/10/07 15:00

غدیر

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 2

استقلال خوزستان

1396/10/15 16:30

پاس قوامین

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

پدیده خراسان

1396/10/21 15:00

غدیر

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/10/28 15:00

تختی

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/04 15:00

غدیر

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/11/13 15:15

سردار جنگل

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/11/20 15:00

غدیر

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1396/12/05 18:30

آزادی

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

نفت تهران

1396/12/12 15:30

غدیر

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

استقلال خوزستان

1397/01/10 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

گسترش فولاد

1397/01/17 17:00

غدیر

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1397/01/24 16:00

شهدا

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

3 - 2

سپاهان اصفهان

1397/02/02 18:00

غدیر

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 3

استقلال خوزستان

1397/02/07 18:00

تختی