برنامه بازی ها سپاهان اصفهان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/06 20:30

نقش جهان

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

4 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/13 19:00

ثامن الائمه

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/20 20:30

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1396/05/26 20:15

ذوب آهن فولادشهر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/31 20:15

نقش جهان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/06/23 20:00

غدیر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 2

پرسپولیس تهران

1396/06/30 20:00

نقش جهان

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/04 17:45

تختی

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

سیاه جامگان

1396/07/21 16:00

نقش جهان

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/27 15:00

بنیان دیزل

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 1

پيکان تهران

1396/08/09 16:45

نقش جهان

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/08/29 14:45

نقش جهان

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 2

سپاهان اصفهان

1396/09/03 15:00

تختی

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/09/09 15:15

نقش جهان

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

3 - 0

سپاهان اصفهان

1396/09/15 17:30

آزادی

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/01 16:20

پاس قوامین

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 0

پدیده خراسان

1396/10/08 15:15

نقش جهان

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/10/14 15:00

تختی

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/10/22 15:00

نقش جهان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/29 15:00

سردار جنگل

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/11/06 15:15

نقش جهان

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/11/13 15:50

آزادی

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 0

نفت تهران

1396/11/20 16:00

نقش جهان

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 5

سپاهان اصفهان

1396/12/04 15:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

گسترش فولاد

1396/12/11 15:30

نقش جهان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1397/01/11 17:30

شهدا

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سپاهان اصفهان

1397/01/18 18:00

یادگار امام

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/01/24 16:00

نقش جهان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

3 - 2

سپاهان اصفهان

1397/02/02 18:00

غدیر

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 1

استقلال تهران

1397/02/07 17:00

نقش جهان