برنامه بازی ها پيکان تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 غدیر خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 شهدا خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 3 پيکان تهران 0 1395/09/12 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/09/19 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پيکان تهران 1 1395/09/25 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 2 فولاد خوزستان 1 1395/10/03 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/10/23 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 پيکان تهران 0 1395/10/28 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/11/03 15:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1395/11/08 16:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 سپاهان اصفهان 2 1395/11/14 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 پيکان تهران 1 1395/11/21 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 4 استقلال خوزستان 3 1395/11/26 15:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1395/12/13 16:30 تختی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پدیده خراسان 2 1395/12/20 16:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/11 17:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 0 1396/01/16 18:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/01/26 17:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پيکان تهران 2 1396/01/31 17:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 2 سايپـا تهران 0 1396/02/09 18:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 2 1396/02/14 18:00 غدیر خلاصه بازی