برنامه بازی ها سايپـا تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 1 1395/09/18 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پيکان تهران 1 1395/09/25 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 3 سايپـا تهران 3 1395/10/19 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1395/10/24 16:35 آزادی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/10/29 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/11/04 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 سايپـا تهران 1 1395/11/09 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/14 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سايپـا تهران 1 1395/11/21 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1395/11/29 16:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 سايپـا تهران 0 1395/12/13 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/12/18 17:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 1 1396/01/12 17:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 نفت تهران 0 1396/01/18 17:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1396/01/26 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1396/01/31 17:45 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 2 سايپـا تهران 0 1396/02/09 18:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/02/14 18:00 پاس قوامین خلاصه بازی