1397/05/12

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - نساجی مازندران

20:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

هري فورستر 40

66 محمدامين رضايي

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نساجی مازندران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن