1397/05/11

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - نفت مسجد سلیمان

20:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 2

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

ميرهادي ميرجوان 22

ابراهيم صالحي 70

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن