1397/05/11

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - پدیده خراسان

20:45

لیگ برتر

1 : 2

هفته 2

ورزشگاه: غدیر

رخداد های بازی

وحيد خشتان 24

92 امين قاسمي نژاد

94 يونس شاکري

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن