1397/05/12

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد

20:45

لیگ برتر

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

86 پيمان بابايي علي بيک

جعفر سلماني 90

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن