1397/05/12

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سپاهان اصفهان

20:45

لیگ برتر

1 : 6

هفته 2

ورزشگاه: سردار جنگل

رخداد های بازی

7 سجاد شهباززاده

23 ساسان انصاري

26 ساسان انصاري

40 مهرداد محمدي کشمرزي

54 سجاد شهباززاده

65 محمد ايران پوريان

حسين ابراهيمي لاکمه سري 77

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن