1396/07/04

جزییات مسابقه

الهلال عربستان - پرسپولیس تهران

19:30

ليگ قهرمانان آسیا

4 : 0

مرحله نیمه نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن