1396/10/15

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - گسترش فولاد

15:00

رخداد های بازی

13 رضا خالقي فر

36 عزيز معبودي حقيقي

توحيد غلامي 45

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن