1396/10/15

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - استقلال خوزستان

16:30

رخداد های بازی

آرش رضاوند 45

55 کلودير ماريني جونيور

مهدي ترابي 68

محمد عباس زاده 71

88 فريد بهزادي کريمي

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن