1396/07/21

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - سیاه جامگان

16:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 9

ورزشگاه: نقش جهان

رخداد های بازی

جلال الدين علي محمدي 65

رضا ميرزايي 89

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن