1396/07/21

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پارس جنوبي جم

16:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

عارف آقاسي کلاه سرخي 56

محمد ايران پوريان 59

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن