1396/07/21

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - سپيدرود رشت

17:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه: پاس قوامین

رخداد های بازی

محمد عباس زاده 27

94 محمد نزهتي

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن