1396/07/20

جزییات مسابقه

پيکان تهران - گسترش فولاد

16:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 9

ورزشگاه: شهدا

رخداد های بازی

سيد مهران موسوي 75

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن