جزئیات مسابقه

استقلال خوزستان - پرسپولیس تهران

1396/07/20 17:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 16
  • علي عليپور
  • 18
  • علي عليپور
  • 24
  • شجاع خليل زاده
  • 34
  • رضا کرملاچعب

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن