1396/07/21

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - ذوب آهن اصفهان

16:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 9

ورزشگاه: ثامن الائمه

رخداد های بازی

9 کيروش استنلي

22 سيد محمد رضا حسيني

سيد عبداله حسيني 45

محمد قاضي نجف آبادي 65

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن