1396/05/31

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - تراکتورسازي تبریز

20:15

لیگ برتر

0 : 2

هفته 5

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: پاس قوامین

رخداد های بازی

آرش رضاوند 39

72 محمد رضا آزادي

84 محمد ايران پوريان

91 مهدي کياني

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 11
فرزين گروسيان 1
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
مهدي شريفي 47 80 امير نصر آزاداني 70
مهدي کياني 6
سيد فاخر تهامي 27
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نادري 28
علي طاهران سرخه 88
محمد رضا آزادي 19

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد امين بهرامي 22
امير نصر آزاداني 70
امير اسدزاده 30
محمد مسلمي پور 77
حامد حسينعلي زاده 32
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

آرش رضاوند 7
اميد خالدي 21
حامد شيري 18
محمد دانشگر 6
محمد عباس زاده 33
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي ترابي 9
علي قلي زاده 11 85 ايوب کلانتري 10
رضا علياري گلوجه 3
دانيال ماهيني 2
رضا اسدي 14 76 رضا جعفري 17

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايوب کلانتري 10
حامد فلاح زاده 22
سيد احمد مهدي زاده 12
محمدحسين کنعاني زادگان 5
رضا جعفري 17
محمد رضا سليماني اصل 32
علي شجاعي 15
محمد سلطاني مهر 28
محمد شريفي 24