1396/05/31

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - تراکتورسازي تبریز

20:15

لیگ برتر

0 : 2

هفته 5

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: پاس قوامین

رخداد های بازی

آرش رضاوند 39

72 محمد رضا آزادي

84 محمد ايران پوريان

91 مهدي کياني

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 11
فرزين گروسيان 1
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
مهدي شريفي 47 80 امير نصر آزاداني 70
مهدي کياني 6
علي طاهران سرخه 88
محمد رضا آزادي 19
سيد فاخر تهامي 27
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نادري 28

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد مسلمي پور 77
حامد حسينعلي زاده 32
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
محمد امين بهرامي 22
امير نصر آزاداني 70
امير اسدزاده 30

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

آرش رضاوند 7
اميد خالدي 21
حامد شيري 18
رضا اسدي 14 76 رضا جعفري 17
رضا علياري گلوجه 3
دانيال ماهيني 2
محمد دانشگر 6
محمد عباس زاده 33
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي ترابي 9
علي قلي زاده 11 85 ايوب کلانتري 10

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

ايوب کلانتري 10
حامد فلاح زاده 22
سيد احمد مهدي زاده 12
محمد شريفي 24
رضا جعفري 17
محمد رضا سليماني اصل 32
علي شجاعي 15
محمد سلطاني مهر 28
محمدحسين کنعاني زادگان 5