جزئیات مسابقه

استقلال تهران - پدیده خراسان

1396/05/31 18:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 14
  • محمد قاضي نجف آبادي
  • 72
  • حسين مهربان

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن