1396/05/26

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - نفت تهران

19:45

لیگ برتر

2 : 1

هفته 4

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

رخداد های بازی

محمد ايران پوريان 21

محمد نوري 24

مهدي کياني 79

محمد رضا مهدي زاده کاساني 82

82 حامد آقايي

محمد ايران پوريان 89

90 محمد نصرتي

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احمد اميرکامدار 7
علي زينالي قلعه 9
عليرضا عزت کرامت 6
عيسي آل کثير 10
محسن بنگر 8
ميلاد اسفيني فراهاني 12
فريد محمدي زاده 4
حامد آقايي 60
سيدحسين حسيني 27 52 مجتبي حق دوست 78
فرشاد هاشمي 88 57 پوريا اميني 24

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد آل نعمه 2
سامان آقازماني 15
محمد نصرتي 20
نادر هوشيار 26
مجتبي حق دوست 78
جهانبخش ذبيحي طاهر 5
حسين جعفري آني 66
پوريا اميني 24
شهاب عادلي 40

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

شهرام گودرزي 11
فرزين گروسيان 1
محمد ابراهيمي 10 85 امير نصر آزاداني 70
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 70 علي طاهران سرخه 88
مهدي شريفي 47
مهدي کياني 6
سيد فاخر تهامي 27
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نادري 28
محمد رضا آزادي 19

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

امير نصر آزاداني 70
امير اسدزاده 30
محمد مسلمي پور 77
حامد حسينعلي زاده 32
علي طاهران سرخه 88
علي اسماعيلي 40
رضا عبدي 29
مهدي محمديان 33