1396/06/20

جزییات مسابقه

الهلال عربستان - العین امارات

21:30

ليگ قهرمانان آسیا

3 : 0

مرحله 1/4 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن