1396/05/20

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان

21:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 3

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

محمد شادکام 13

آگوستو سزار دوسانتوس 18

56 محمد رضا خانزاده

59 اکبر ايماني قره آغاج

لوسيانو پريرا مندس 87

مگنو باتيستا داسيلوا 90

حسين بغلاني 95

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

محمد رضا خلعتبري 10 41 ميلاد کمنداني 21
اکبر صادقي بديع 8 80 مرتضي منصوري 37
معين عباسيان 23 64 حسين مهربان 75
اکبر ايماني قره آغاج 6
محمد رضا ناصحي 7
محمد رضا خانزاده 3
محمد حسين مرادمند 4
محمد قاضي نجف آبادي 11
شهاب الدين گردان 1
سيد عبداله حسيني 5
امين قاسمي نژاد 9

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا صدري 30
سينا زامهران 17
محمدمهدي مهدي خواني 19
ميلاد کمنداني 21
حسين مهربان 75
حسين شجيع 78
مرتضي منصوري 37
سعيد جلالي راد 22

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اميد جهانبخش 7 58 فريد بهزادي کريمي 10
آگوستو سزار دوسانتوس 11 50 محمد زبير نيک نفس 20
کرار جاسم محمد 13 90 مسلم مجدمي 23
حسين ساکي 14
حسين بغلاني 15
لوسيانو پريرا مندس 29
علي عبداله زاده 5
محمد شادکام 17
ناصر سالاري 1
مگنو باتيستا داسيلوا 6
مرتضي اسدي 8

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا جبيره 18
محمدجواد کردوني 26
داود نوشي صوفياني 12
محمد زبير نيک نفس 20
محسن حميدي 16
فريد بهزادي کريمي 10
عزيز معبودي حقيقي 3
مسلم مجدمي 23
علي هليچي 40