1396/06/21

جزییات مسابقه

الاهلی عربستان - پرسپولیس تهران

19:45

ليگ قهرمانان آسیا

1 : 3

مرحله 1/4 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن