1396/03/08

جزییات مسابقه

الاهلی امارات - الاهلی عربستان

22:30

ليگ قهرمانان آسیا

1 : 3

مرحله 1/8 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الاهلی امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن