1396/03/08

جزییات مسابقه

العین امارات - استقلال تهران

22:30

ليگ قهرمانان آسیا

6 : 1

مرحله 1/8 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن