1396/03/02

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - الهلال عربستان

20:30

ليگ قهرمانان آسیا

1 : 2

مرحله 1/8 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن