1396/03/02

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - لخویا قطر

19:30

ليگ قهرمانان آسیا

0 : 0

مرحله 1/8 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی لخویا قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره لخویا قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن