1396/03/01

جزییات مسابقه

استقلال تهران - العین امارات

20:45

ليگ قهرمانان آسیا

1 : 0

مرحله 1/8 نهایی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن