جزئیات مسابقه

الوحده امارات - الهلال عربستان

1395/12/24 18:45

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی الهلال عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الهلال عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الوحده امارات

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الوحده امارات

نام بازیکن شماره پیراهن