جزئیات مسابقه

الاهلی عربستان - العین امارات

1395/12/23 21:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی العین امارات

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره العین امارات

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الاهلی عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن