جزئیات مسابقه

استقلال خوزستان - لخویا قطر

1395/12/24 17:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی لخویا قطر

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره لخویا قطر

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن