جزئیات مسابقه

الاهلی امارات - التعاون عربستان

1395/12/23 20:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی التعاون عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره التعاون عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی امارات

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الاهلی امارات

نام بازیکن شماره پیراهن