جزئیات مسابقه

پدیده خراسان - گسترش فولاد

1395/12/13 14:30
لیگ برتر
3 : 2
هفته23
استادیوم :ثامن الائمه
بازی های گذشته پدیده خراسان و گسترش فولاد

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 33
  • محمد رضا ناصحي
  • 48
  • محسن يوسفي
  • 60
  • لوسيانو پريرا مندس
  • 70
  • اکبر ايماني قره آغاج
  • 91
  • داريوش شجاعيان

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن شماره پیراهن