جزئیات مسابقه

استقلال تهران - سیاه جامگان

1395/12/14 17:25
لیگ برتر
1 : 1
هفته23
استادیوم :آزادی
بازی های گذشته استقلال تهران و سیاه جامگان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 44
  • گوران جرکويچ
  • 65
  • اميد ابراهيمي

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن