جزئیات مسابقه

استقلال خوزستان - ماشین سازی تبریز

1395/12/14 16:00

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 34
  • حسن بيت سعيد

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن شماره پیراهن