1395/11/29

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

0 : 3

هفته 22

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: تختی

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

عليرضا حيدرپناه

رخداد های بازی

26 اکبر ايماني قره آغاج

28 اکبر ايماني قره آغاج

عليرضا نورمحمدي 33

37 محسن يوسفي

38 حسين مهربان

45 وارازدات هارويان

محمد شادکام 56

65 اکبر ايماني قره آغاج

73 کريم احمدي

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
اکبر ايماني قره آغاج 66
مجتبي روشنگر زمارم 1
محسن يوسفي 13 65 حسين زامهران 27
محمد رضا ناصحي 7
سيد عبداله حسيني 5
حسين مهربان 75 55 معين عباسيان 23
حمزه خضيراوي 99 86 محمد علي فرامرزي 93
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36
کريم احمدي 6

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

محمد علي فرامرزي 93
مرتضي منصوري 37
معين عباسيان 23
ميلاد کمنداني 21
سعيد جلالي راد 22
حسين زامهران 27
محمد علي مرداني 11

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بهادر عبدي 40
حکيم نصاري 8
عزيز معبودي حقيقي 16
علي عبداله زاده 5
برونو اوليويرا ماتوس 14
عليرضا نورمحمدي 24
محمد رضا پور محمد ابوذر 7 45 حسين بغلاني 15
محمد زبير نيک نفس 20 58 رضا جبيره 29
ناصر سالاري 44
مجتبي ممشلي 4 75 علي هليچي 32
محمد شادکام 17

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

حسين بغلاني 15
عقيل اعتمادي 22
ميثم داودپور فرهاني 31
علي هليچي 32
محمود داري زاده 12
مسلم مجدمي 23
حسين ساکي 19
رشيد البي 2
رضا جبيره 29