1395/11/28

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - گسترش فولاد

15:00

لیگ برتر

2 : 2

هفته 22

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: غدیر

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

13 مسعود ابراهيم زاده

36 پيمان بابايي علي بيک

ايوب والي 37

68 داريوش شجاعيان

بهرام رشيد فرخي 75

ساسان انصاري 78

عبدالله کرمي قلعه طوقي 90

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

پيمان بابايي علي بيک 19 73 سيد محسن حسيني 14
داريوش شجاعيان 10 87 نيما مختاري 37
عليرضا نقي زاده 16
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد نصرتي 20
يوسف سيدي 7
فرناندو ده خسوس 1
محمد رضا خرسند نيا 4 58 مصطفي اکرامي کيوج 77
مرتضي اسدي 8
مسعود ابراهيم زاده 61
مگنو باتيستا داسيلوا 5

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

سيد محسن حسيني 14
محمد امين درويشي 11
بهرام احمدي 88
شاهين محمودي 33
نيما مختاري 37
مصطفي اکرامي کيوج 77
محمد اوساني کرد 71

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 10 84 ميلاد پاک پرور 17
ايوب والي 4
بختيار رحماني 7
حميد بوحمدان 8
سينا مريدي 18
محمود مطلق زاده 88 64 احمد عبداله زاده 20
ساسان انصاري 3
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40
ميثم دورقي 9 70 بهرام رشيد فرخي 21

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
بهرام رشيد فرخي 21
ميلاد بدرقه 70
مجتبي نجاريان 2
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
محمد اهل شاخه 5
احسان مراديان 22
ميلاد پاک پرور 17