1395/11/21

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - فولاد خوزستان

14:30

لیگ برتر

0 : 1

هفته 21

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: ثامن الائمه

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

سيد احمد صالحي

رخداد های بازی

وارازدات هارويان 50

51 اسماعيل شريفات

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اسماعيل شريفات 10
ايوب والي 4
بختيار رحماني 7 78 بهرام رشيد فرخي 21
حميد بوحمدان 8
ميثم دورقي 9 66 احمد عبداله زاده 20
سينا مريدي 18
محمود مطلق زاده 88
ساسان انصاري 3
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6
مهرداد طهماسبي 1 46 وحيد طالبلو 99
يوسف وکيا 40

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

احمد عبداله زاده 20
بهرام رشيد فرخي 21
مجتبي نجاريان 2
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
محمد اهل شاخه 5
ميلاد پاک پرور 17
وحيد طالبلو 99

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
اکبر ايماني قره آغاج 66
مجتبي روشنگر زمارم 1
محسن يوسفي 13
محمد حسين مرادمند 4 46 سيد عبداله حسيني 5
محمد رضا ناصحي 7
کريم احمدي 6 61 حسين زامهران 27
وارازدات هارويان 2
دريسا ديار اسويوبا 36
يونس شاکري 10 68 حمزه خضيراوي 99
ميلاد کمنداني 21

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
حمزه خضيراوي 99
محمد علي فرامرزي 93
سعيد جلالي راد 22
حسين زامهران 27
محمد علي مرداني 11