1395/11/23

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - ذوب آهن اصفهان

15:00

لیگ برتر

4 : 1

هفته 21

وضعیت آب و هوا: ابری

ورزشگاه: یادگار امام

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

محمد ايران پوريان 7

7 محمد نژاد مهدي

ادر لوسيانو 31

35 مهدي رجب زاده

محمد ابراهيمي 39

هادي محمدي 45

ادر لوسيانو 55

مهدي کياني 94

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احسان پهلوان 10
سيد محمد رضا حسيني 7
محمد رشيد مظاهري 12
مرتضي تبريزي 11
مهدي رجب زاده 30 86 ربيع عطايا 9
مهدي مهدي پور 6
علي حمام 18
مهران درخشان مهر 24 82 مهرداد قنبري 19
محمد نژاد مهدي 2
وحيد محمد زاده 3 74 جري ريکاردو 27
دانيال اسماعيلي فر 23

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

حميد عرفاني 22
ياسر فيضي 70
جري ريکاردو 27
ربيع عطايا 9
مهرداد قنبري 19
سيد محمد ستاري 33
حجت حق وردي 20

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11 67 مهدي شريفي 20
خالد شفيعي 4
سعيد آقايي 7
شهرام گودرزي 77
کرار جاسم محمد 13
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد ابراهيمي 10 80 سيد فاخر تهامي 27
محمد ايران پوريان 2
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي کياني 6
هادي محمدي 5

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

فرزين گروسيان 21
سيد فاخر تهامي 27
عارف آقاسي کلاه سرخي 32
محمد امين بهرامي 55
امير نصر آزاداني 70
مهدي شريفي 20