1395/10/28

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - صنعت نفت آبادان

15:00

لیگ برتر

2 : 2

هفته 17

ورزشگاه: یادگار امام

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

محمد ابراهيمي 7

19 عزيز معبودي حقيقي

محمد نوري 28

54 گويي هيان کيم

60 محمد زبير نيک نفس

اميد عاليشاه 62

محمد ابراهيمي 77

محمدهاشم بيگ زاده 85

86 علي عبداله زاده

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بهادر عبدي 40 50 محمد رضا پور محمد ابوذر 7
حسن هوري 1
حکيم نصاري 8
رضا نوروزي 9
عزيز معبودي حقيقي 16
گويي هيان کيم 6 82 رضا جبيره 29
علي عبداله زاده 5
عليرضا نورمحمدي 24
محمد زبير نيک نفس 20
مجتبي ممشلي 4
محمد شادکام 17

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

عقيل اعتمادي 22
محمود داري زاده 12
مسلم مجدمي 23
حسين ساکي 19
رشيد البي 2
رضا جبيره 29
محمد رضا پور محمد ابوذر 7

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اميد عاليشاه 9
خالد شفيعي 4
فرزاد حاتمي 24 65 مهدي شريفي 20
کرار جاسم محمد 13 88 محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
مهدي کياني 6
محسن بنگر 8
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 46 احمد نوراللهي 18
محمد رضا اخباري شاد 1
محمدهاشم بيگ زاده 19

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

سعيد آقايي 7
فرزين گروسيان 21
مهدي شريفي 20
احمد نوراللهي 18
سيد فاخر تهامي 27
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نادري 28