جزئیات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - صنعت نفت آبادان

1395/10/28 15:00
لیگ برتر
2 : 2
هفته17
استادیوم :یادگار امام
بازی های گذشته تراکتورسازي تبریز و صنعت نفت آبادان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

 • 7
 • محمد ابراهيمي
 • 19
 • عزيز معبودي حقيقي
 • 28
 • محمد نوري
 • 54
 • گويي هيان کيم
 • 60
 • محمد زبير نيک نفس
 • 62
 • اميد عاليشاه
 • 77
 • محمد ابراهيمي
 • 85
 • محمدهاشم بيگ زاده
 • 86
 • علي عبداله زاده

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
گويي هيان کيم 6
محمد شادکام 17
مجتبي ممشلي 4
محمد زبير نيک نفس 20
عليرضا نورمحمدي 24
علي عبداله زاده 5
عزيز معبودي حقيقي 16
رضا نوروزي 9
حکيم نصاري 8
حسن هوري 1
بهادر عبدي 40

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن
رضا جبيره 29
رشيد البي 2
حسين ساکي 19
مسلم مجدمي 23
محمود داري زاده 12
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
عقيل اعتمادي 22

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
مهدي کياني 6
محمدهاشم بيگ زاده 19
محمد رضا اخباري شاد 1
محمد نوري 14
محمد ايران پوريان 2
محمد ابراهيمي 10
محسن بنگر 8
کرار جاسم محمد 13
فرزاد حاتمي 24
خالد شفيعي 4
اميد عاليشاه 9

بازیکنان ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن
محمد نادري 28
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
سيد فاخر تهامي 27
احمد نوراللهي 18
مهدي شريفي 20
فرزين گروسيان 21
سعيد آقايي 7