جزئیات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - صنعت نفت آبادان

1395/10/28 15:00
لیگ برتر
2 : 2
هفته17
استادیوم :یادگار امام
بازی های گذشته تراکتورسازي تبریز و صنعت نفت آبادان

داوران

داور اول موعود بنيادي فر
کمک داور اول قهرمان نجفي
کمک داور دوم محسن سلطاني
داور چهارم پيروز سيف الله پور

رخدادهای مسابقه

 • 7
 • محمد ابراهيمي
 • 19
 • عزيز معبودي حقيقي
 • 28
 • محمد نوري
 • 54
 • گويي هيان کيم
 • 60
 • محمد زبير نيک نفس
 • 62
 • اميد عاليشاه
 • 77
 • محمد ابراهيمي
 • 85
 • محمدهاشم بيگ زاده
 • 86
 • علي عبداله زاده

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
بهادر عبدي 40 50 محمد رضا پور محمد ابوذر 7
حسن هوري 1
حکيم نصاري 8
رضا نوروزي 9
عزيز معبودي حقيقي 16
علي عبداله زاده 5
عليرضا نورمحمدي 24
محمد زبير نيک نفس 20
مجتبي ممشلي 4
محمد شادکام 17
گويي هيان کيم 6 82 رضا جبيره 29

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن
عقيل اعتمادي 22
محمد رضا پور محمد ابوذر 7
محمود داري زاده 12
مسلم مجدمي 23
حسين ساکي 19
رشيد البي 2
رضا جبيره 29

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن
اميد عاليشاه 9
خالد شفيعي 4
فرزاد حاتمي 24 65 مهدي شريفي 20
کرار جاسم محمد 13 88 محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محسن بنگر 8
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد نوري 14 46 احمد نوراللهي 18
محمد رضا اخباري شاد 1
محمدهاشم بيگ زاده 19
مهدي کياني 6

بازیکنان ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن شماره پیراهن
سعيد آقايي 7
فرزين گروسيان 21
مهدي شريفي 20
احمد نوراللهي 18
سيد فاخر تهامي 27
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد نادري 28