جزئیات مسابقه

صنعت نفت آبادان - صباي قم

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 59
  • کيوان امرايي
  • 71
  • حکيم نصاري
  • 92
  • حکيم نصاري

بازیکنان اصلی صباي قم

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره صباي قم

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن