1395/09/12

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

14:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 12

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

29 محمد حسين مرادمند

فرزاد حاتمي 38

62 محسن يوسفي

خالد شفيعي 91

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
شهاب الدين گردان 35
محسن يوسفي 13 77 رضا حقيقي شانديز 9
محمد حسين مرادمند 4
حسين زامهران 27 68 دريسا ديار اسويوبا 36
کريم احمدي 6 53 مهرداد کفشگري 24
وارازدات هارويان 2
محمد رضا خرسند نيا 8
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
يونس شاکري 10

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا حقيقي شانديز 9
مجتبي روشنگر زمارم 1
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
دريسا ديار اسويوبا 36
مهرداد کفشگري 24
ميلاد کمنداني 21

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11 61 کرار جاسم محمد 13
خالد شفيعي 4
سروش رفيعي تل گري 17
شهرام گودرزي 77 86 مهدي شريفي 20
فرزاد حاتمي 24
هادي محمدي 5
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي کياني 6

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

فرزين گروسيان 21
عليرضا رمضاني 25
محمد نادري 28
کرار جاسم محمد 13
مهدي شريفي 20