1395/09/12

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

14:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 12

وضعیت آب و هوا: مساعد

ورزشگاه: یادگار امام

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

29 محمد حسين مرادمند

فرزاد حاتمي 38

62 محسن يوسفي

خالد شفيعي 91

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ابولحسن جعفري 17
شهاب الدين گردان 35
محسن يوسفي 13 77 رضا حقيقي شانديز 9
محمد حسين مرادمند 4
محمد رضا خرسند نيا 8
محمد رضا ناصحي 7
معين عباسيان 23
يونس شاکري 10
حسين زامهران 27 68 دريسا ديار اسويوبا 36
کريم احمدي 6 53 مهرداد کفشگري 24
وارازدات هارويان 2

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رضا حقيقي شانديز 9
مجتبي روشنگر زمارم 1
مهرداد کفشگري 24
ميلاد کمنداني 21
سيد عبداله حسيني 5
مرتضي منصوري 37
دريسا ديار اسويوبا 36

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

ادر لوسيانو 11 61 کرار جاسم محمد 13
خالد شفيعي 4
سروش رفيعي تل گري 17
شهرام گودرزي 77 86 مهدي شريفي 20
فرزاد حاتمي 24
محمد ابراهيمي 10
محمد ايران پوريان 2
محمد رضا اخباري شاد 1
مهدي کياني 6
هادي محمدي 5
محمد رضا مهدي زاده کاساني 16

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

فرزين گروسيان 21
کرار جاسم محمد 13
مهدي شريفي 20
عليرضا رمضاني 25
محمد نادري 28